ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 113
MATEŘSKÁ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 163, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 114

PROJEKT NAŠÍ ŠKOLY – UPRCHLÍCI V BĚHU ČASU

Žáci a žákyně druhého stupně naší základní školy se 18. listopadu 2019 stali součástí projektu Uprchlíci v běhu času. Společně jsme se ohlédli za časy dávno minulými. V myšlenkách se toulali se starověkými hrdiny eposů legendárního řeckého básníka Homéra a jednoho z největších římských básníků Mara. „Dotkli jsme se“ tématu putování lidí i v nejvýznamnějším díle světového kulturního dědictví (Bible), ve druhé části Starého zákona (Exodus). Připomněli jsme si zakladatele moderní pedagogiky, jenž si vysloužil přízvisko Učitel národů, Jana Amose Komenského a jeho nucený exil. Neopomenuta byla i emigrace občanů naší vlasti v době totalitní. Diskutovalo se, přednášelo, vzájemně jsme si upřesnili pojmy emigrace, imigrace, migrace, exil, reemigrace a repatriace. Prostřednictvím citací a reprodukce knihy Nová Odyssea jsme se seznámili s mladým žurnalistou Patrickem Kingsleyem, který nám pomohl na základě svých osobních zážitků zorientovat se v problematice největší migrační krize roku 2015. Vzhledem k následnému představení vlastního tvůrčího počinu žáků a učitelů milínské pobočky Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem, animovaného filmu Naši Italové, jsme se podrobněji věnovali problematice zasahující do doby první světové války. Příbramsko se totiž v roce 1915 stalo cílovou destinací nedobrovolně vystěhovaného civilního obyvatelstva z alpského podhůří, z italské oblasti Valle di Ledro. Zhlédnutí zajímavého a inspirativního animovaného filmu bylo pro mnohé silným zážitkem. Emoce nás nenechávaly lhostejnými ani při další prezentaci vztahující se k tématu Uprchlíci v běhu času. Projektovou formu vyučování doprovázela účast všech „druhostupňových“ žáků na tzv. výtvarné dílně, kdy se každý zamyslel nad projektovým tématem a verbálně okomentoval svoji výtvarnou práci ruku v ruce s vyjádřením názoru na uprchlickou otázku.

Radek Behenský, ředitel školy